Beleggen in zorgvastgoed steeds populairder

Beleggen in zorgvastgoed steeds populairder

Door de vergrijzing en veranderingen in het zorgstelsel is het voor commerciële partijen aantrekkelijker geworden om in zorgvastgoed te beleggen. Voorheen was dat nog het domein van corporaties en zorgverleners.

In hun zoektocht naar rendement en risicospreiding betreden steeds meer vastgoedbeleggers een nieuw terrein: de markt voor zorgpanden. In korte tijd is het bedrag dat geïnvesteerd is in zorgappartementen voor ouderen, in gezondheidsklinieken, huisartsenpraktijken en ander zorgvastgoed verdriedubbeld.

€ 350 miljoen

Kwamen de beleggingen tot 2014 nooit boven de € 100 mln uit, in 2015 hebben commerciële partijen bijna € 350 mln in zorgvastgoed gestoken. En alleen al in het eerste halfjaar van 2016 € 241 mln. Dat blijkt uit cijfers die vastgoedadviseur CBRE woensdag publiceert. En de verwachting is dat die stijgende lijn de komende jaren verder doorzet.

Nieuwe verantwoordelijkheid

Tot 2012 hadden zorginstellingen nauwelijks omkijken naar hun vastgoed: de huisvestingskosten werden door de overheid vergoed. Maar nu krijgen zorgverleners betaald per cliënt of per behandeling en zijn ze dus zelf verantwoordelijk voor een rendabele invulling van hun vastgoed — en voor de bijbehorende risico’s. ‘Dat risico zijn ze gaan verleggen naar beleggers,’ zegt Jeroen Hermus, bij CBRE verantwoordelijk voor zorgvastgoed.

Zorginstellingen verkopen hun panden nu bijvoorbeeld aan een belegger om ze vervolgens te gaan huren. Hermus: ‘Zo kunnen zorginstellingen zich concentreren op zorg leveren. En ze versterken hun balans.’

Veel zorginstellingen hebben bovendien verouderd vastgoed. Een deel van hen heeft onvoldoende middelen voor nieuwbouw of een grootscheepse renovatie. Of ze investeren de middelen die ze hebben liever in zorg. Ook zijn banken niet scheutig met financiering. Beleggers en ontwikkelaars spelen op deze ontwikkelingen in. Ook Active Ageing zet zich in om zorginstellingen te verduurzamen.

Huis-en-Haard-1200x639

Active Ageing partner DrieGasthuizenGroep maakt serieus werk van het verduuzamen van haar vastgoed en bouwt een van de duurzaamste woonzorglocaties van Nederland

Nieuwe risico’s

Voor commerciële partijen brengen deze nieuwe activiteiten wel risico’s met zich mee. De vele veranderingen die de overheid doorvoert in de zorg veroorzaken onzekerheid. Zo moet in de geestelijke gezondheidszorg het aantal bedden fors worden teruggebracht. Dat heeft leegstand tot gevolg.

Doordat zorgvastgoed nog zo’n nieuw terrein is voor commerciële beleggers, is het moeilijker om de risico’s en rendementen vooraf in te schatten. De eerste cijfers laten zien dat het aanvangsrendement (de huur in het eerste jaar, gedeeld door de aankoopprijs) van zorgvastgoed sterk kan verschillen. Dat ligt tussen de 5 en 8%, terwijl het elders op de vastgoedmarkt, zoals bij kwaliteitswinkels, kantoren en woningen minder dan 5% is.

Die aanvangsrendementen van zorgvastgoed beginnen door de toenemende concurrentie wel te dalen. ‘Veel buitenlandse partijen maken hun entree op de markt. Die spelen de wedstrijd vaak scherper, omdat ze in omringende landen al veel ervaring hebben opgedaan,’ zegt Joost de Baaij van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, dat veel in zorgpanden belegt. ‘Bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland en België is zorgvastgoed allang een volwassen beleggingscategorie.’ Daar horen ook hogere prijzen bij.

[Bron: Financieel Dagblad]

website: Netcreators