Mobiliteit & infrastructuur

Mobiliteit en InfrastructuurEen doelstelling is om de mobiliteit van ouderen te behouden dan wel te vergroten. Hierbij is het van belang dat ouderen bijvoorbeeld makkelijk van A naar B kunnen gaan en dat er aandacht is voor een veilige verkeersdeelname van deze ouderen. Ook de infrastructuur speelt een rol: uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld complexe kruispunten een factor van betekenis zijn voor het ongevalsrisico van senioren.

Met het ouder worden neemt immers het vermogen af om een grote hoeveelheid aan informatie – bij uitstek het geval bij complexe kruispunten – snel te kunnen verwerken. Aanpassing van dit soort complexe verkeerssituaties kan een essentiële bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van senioren.

Een wijk die voor ouderen beter toegankelijk is, lost de eerste hindernissen al op: de drempel om naar buiten te gaan is minder hoog als je weet dat er dichtbij voldoende zitbankjes zijn, openbare (schone) toiletten en een pinautomaat. Daarnaast kunnen passende sociale activiteiten in de wijk ervoor zorgen dat ouderen meer met elkaar ondernemen. Zoals samen bewegen, samen koken en samen eten.

Actueel

Aantal 65-plussers met hersenletsel stijgt

Aantal 65-plussers met hersenletsel stijgt

Steeds meer ouderen lopen hersenletsel op, soms fataal, door vallen. Het aantal jongere slachtoffers van hersenletsel loopt terug, met name doordat het wegverkeer veiliger wordt.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Levensloopbestendige woonwijk”

Het project ‘geschikt wonen voor iedereen’ heeft tot doel dat iedereen voor dagelijkse levensbehoeften goed terecht kan in de eigen, levensloopbestendige woonwijk.

Miriam Haagh

Wethouder, Gemeente Breda

Columns

Slijtage

Slijtage

In haar nieuwe column voor Active Ageing Nederland gaat Marijke Hopman-Rock in op de relatie tussen voldoende beweging en chronische pijn door artrose.

website: Netcreators