Meld u aan voor de Werkconferentie!

Meld u aan voor de Werkconferentie!

De Werkconferentie Seniorvriendelijke Gemeenten, die op donderdag 5 juli aanstaande plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht, moet concrete bouwstenen opleveren voor een beter (senioren)beleid bij gemeenten.

De werkconferentie is vooral bedoeld voor bestuurders en beleidsambtenaren van gemeenten die de ambitie hebben om hun (senioren)beleid te verbeteren. Sprekers en seniorenexperts geven tips en adviezen waarmee u direct aan de slag kunt binnen uw eigen organisatie. De organisatie van de conferentie is in handen van Active Ageing Nederland, dat een bijdrage wil leveren aan gezond en zelfstandig ouder worden. Het plenaire ochtendprogramma staat in het teken van kennisvergaring en -deling. En de middag staat in het teken van interactieve workshops die concrete bouwstenen moeten opleveren voor een beter seniorenbeleid. Kort na de conferentie krijgen alle deelnemers een verslag, inclusief speerpunten voor de korte en langere termijn.

De meeste ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig en prettig oud worden. Om dat beter mogelijk te maken wil het Kabinet daarin de komende jaren ruim 340 miljoen euro investeren. Maar dan is het wel handig om te weten wat ouderen zelf echt belangrijk vinden. Hoe willen ze dan wonen? Aan welke activiteiten willen zij deelnemen? Wat vinden ze van de bereikbaarheid van voorzieningen in hun gemeente? Wat zijn hun wensen als het gaat om mobiliteit? Heeft een gemeente voldoende locaties waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten?
Allemaal vragen die tijdens de werkconferentie aan de orde komen… En worden beantwoord.

Het aantal ouderen in Nederland neemt sterk toe. Momenteel zijn er ongeveer 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Maar ook het aantal jongere ouderen stijgt snel. In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische verandering die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. Gemeenten ondervinden de gevolgen van de vergrijzing. De sterke toename van het aantal senioren heeft invloed op de bestuurlijke keuzes van gemeenten.

Deelnemen aan de conferentie? Meld u hier aan!

website: Netcreators