Even voorstellen: Ap Lammers

Ap Lammers

 

Ap Lammers (1947) is oud-wethouder van gemeente Rheden en op dit moment actief bij verschillende ideële stichtingen, o.a. als penningmeester bij de Gelderse Sport Federatie, als penningmeester bij Jeugd Sport Fonds Gelderland, als voorzitter van de Oranjerie in Dieren en als vicevoorzitter van de historische vereniging in Zutphen. Sinds november 2013 is hij daarnaast als ambassadeur van het project Seniorvriendelijke Gemeenten aangesteld. Zijn motto: Blijf betrokken, blijf actief.

Wat spreekt u het meest aan van het project Seniorvriendelijke Gemeenten?
Het project stimuleert gemeenten om hun seniorenbeleid onder de loep te nemen. Daarnaast koppelt het partijen die allemaal hetzelfde doel hebben: het leven van ouderen in Nederland kwalitatief verbeteren. Ik ben een groot voorstander van het actief delen van informatie met elkaar. Je kunt zo’n doelstelling niet in je eentje bereiken, daar heb je elkaar voor nodig.

Ik ben er daarnaast van overtuigd dat gemeenten kunnen anticiperen op vergrijzing door samen met de commerciële markt ontwikkelingen en initiatieven handen en voeten te geven. De nieuwe initiatieven kunnen ouderen blijven(d) activeren en ondersteunen bij het participeren aan maatschappelijke activiteiten.

Wat betekent Active Ageing voor u persoonlijk?
Ik vind het erg belangrijk om je geest te blijven stimuleren en betrokken te blijven bij de maatschappij. Ik ben al sinds mijn 17e jaar politiek actief: vanaf 1968 lid van de VVD, in 1986 werd ik raadslid en later ook fractievoorzitter. In 1994 ben ik benoemd als wethouder en dat ben ik bijna 11 jaar gebleven. En ook nu blijf ik mij betrokken voelen bij wat er in de gemeente en regio gebeurt.

Of je nu jong of oud bent, het is en blijft belangrijk om actief betrokken te zijn bij de samenleving. Het delen van kennis, samenwerken, je geest stimuleren, onder de mensen zijn, je inzetten voor idealen: het is niet alleen bevorderlijk voor je omgeving en de samenleving, je houdt ook jezelf fit en gezond.

Active ageing staat voor mij voor ‘een leuke manier om oud te worden’. En dit kan op het gebied van bewegen, maar ook zeker op sociaal vlak. Door actief te zijn in organisaties, verenigingen en/of het bestuursleven, blijf je onder de mensen, blijf je nieuwe mensen ontmoeten en blijf je je waardevol voelen voor de maatschappij.

Hoe ziet u Active Ageing in zijn ideaalste vorm voor zich?
Als je het hebt over sport, bewegen en activiteit dan doet mij het denken aan China, daar beginnen veel mensen ’s ochtends met beweegoefeningen. Niet alleen in huis, maar met zijn allen op straat en in parken. Dit willen we ook in Nederland: volle gymzalen, sporthallen, beweegpleinen op straat. En dan niet alleen gericht op prestatie, de nadruk moet liggen op het samen met plezier bewegen. Het gaat erom samenhang in een wijk te creëren zodat je elkaar leert kennen. En daar komt het sociale aspect weer om de hoek kijken.

Gemeenten kunnen anticiperen door de veranderingen die vergrijzing met zich meebrengen te herkennen en mee te nemen in het seniorenbeleid. Maar misschien moet je het geen seniorenbeleid noemen, niet te veel op de leeftijd richten. Door de leeftijden te mixen zullen initiatieven van de gemeenten veel meer aanslaan en zich uitbreiden als een olievlek.

En hoe ziet u de toekomst van het project Seniorvriendelijke Gemeenten?
Ambassadeurs die het project een gezicht geven en breed verankerd zijn in de maatschappij zullen helpen om het project handen en voeten te geven. We moeten anderen stimuleren, maar vooral gemeenten stimuleren om projecten te starten. Het is goed als gemeenten een project initiëren en het uiteindelijk overgeven aan het particuliere initiatief. Zo is de hele maatschappij erbij betrokken, en kan het doorgezet worden naar andere delen van het land.

website: Netcreators