Even voorstellen: Lowie van Doninck

Lowie van Doninck

 

Lowie Van Doninck (1960) is hogeschooldocent bij  de Academie voor gezondheidszorg en onderzoeker bij het lectoraat Active Ageing. Voordien was hij 20 jaar verbonden aan het Universitair ziekenhuis van Antwerpen en was hij 9 jaar wethouder sociale zaken, ouderenzorg en gezondheidszorg in Malle (B). Daarnaast was hij 4 jaar adviseur van de federale minister van maatschappelijke integratie.

In de afgelopen jaren specialiseerde hij zich in de Blauwe Zones, vijf gebieden in de wereld waar de gezonde levensverwachting aanzienlijk hoger ligt dan in Nederland. Lowie geeft succesvolle presentaties en inspiratiesessies over de Blauwe Zones op congressen, maar ook gemeenten, GGD’s, zorgorganisaties, bedrijven en ouderenverenigingen. Gefascineerd door het feit dat we meer dan 80% van ons gezondheidsbudget gebruiken in de laatste twee jaar van ons leven, werkt hij momenteel aan een boek met als werktitel ‘Live longer, die faster’.

Wat spreekt u het meest aan van Active Ageing Nederland?
Dat er op een positieve manier wordt om gegaan met de veroudering van Nederland. Als ik aan studenten vraag hoeveel procent van de 65-plussers er in verzorgings- en verpleeghuizen verblijft, krijg ik cijfers tussen de 15 en de 50%.  Volgens het sociaal cultureel planbureau was dat in 2014 4.3 %. Er is wat fout met de beeldvorming over ouderen. Het project seniorvriendelijke gemeenten/Active Ageing benadert op een positieve wijze de veroudering en heeft ook aandacht voor de andere 95.7 %. Hierbij is de samenwerking tussen de 4 O’s (Overheid-Onderwijs-Onderneming-Onderzoek) leidend om tot nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen te komen.

Binnen het onderwijs ben ik coördinator van een minor Active Ageing. In het laatste half jaar van hun studie gaan studenten uit verschillende opleidingen (verpleegkunde, fysiotherapie, sociaal werk, gezondheidstechnologie, psychologie,…) samen op zoek naar antwoorden op de verouderende bevolking. Co-creatie en creativiteit zijn hierbij belangrijke leerdoelen.

Wat betekent Active Ageing voor u persoonlijk?
Active Ageing gaat niet alleen over ouderen. De jongeren van vandaag zijn de ouderen van morgen. Je leefstijl bepaalt voor 80 % hoe je derde en vierde leeftijd er zal uitzien. Active Ageing begint al vanaf de geboorte. In onze levensloop besteden we het meeste geld aan de laatste jaren van ons leven. Dit moet om : meer investeringen en verdienmodellen aan de voorkant van het continuüm tussen gezondheid en ziekte.  Samen zoeken hoe we gezonder en vooral gelukkiger ouder kunnen worden is voor mij Active Ageing.

Hoe ziet u Active Ageing in zijn ideaalste vorm voor zich?
De ideale vorm van Active Ageing is dat het begrip niet beperkt wordt tot beweging en voeding. Als ik de leefstijlen van de Blauwe Zones bestudeer, valt het me op dat andere factoren minstens even belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld positief denken, sterke familiebanden en vooral heel opvallend : sociale cohesie. Recent onderzoek toont immers aan dat een gebrek aan vrienden en sociaal netwerk een groot risico betekent op ongezondheid en vroegtijdige sterfte. Een brede en integrale benadering van gezondheid is belangrijk voor mij.

En hoe ziet u de toekomst van Active Ageing Nederland?
Als we er in slagen om écht samen te werken en gezamenlijk te focussen op co-creatie, kan dit project op termijn erg succesvol zijn. Laten we van 1 + 1 meer maken dan 2. Dan werken we aan duurzaamheid van ons lijf en duurzaamheid van de samenleving. De focus dient niet zozeer te liggen op zelfredzaamheid, maar wel op samenredzaamheid en daar kunnen de gemeenten de ideale gangmakers worden.

website: Netcreators