Even voorstellen: Manon Vanderkaa

Manon Vanderkaa

 

Manon Vanderkaa (1966) is sinds maart 2014 ambassadeur van het project Seniorvriendelijke Gemeenten. Zij is altijd werkzaam geweest op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 18 jaar lang was zij in diverse functies werkzaam bij Mensen met een Missie, waarvan de laatste 9 jaar als directeur. Sinds 1 maart 2013 directeur van Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Haar motto: we moeten omzien naar wie kwetsbaar zijn.

Wat voor soort projecten krijgen uw aandacht?
In het kader van Active Ageing zetten wij ons vooral in voor dat ouderen zo lang mogelijk veilig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor ontwikkelt Unie KBO heel veel projecten. We hebben eind vorig jaar de KBO Tablet gelanceerd die geschikt is voor zorg op afstand. Het helpt mensen om makkelijk contact te onderhouden met familie of mantelzorgers. Tegelijk leiden wij KBO-vrijwilligers op die ouderen helpen bij het gebruik van de tablet en ouderen over de drempel heen helpen om er daadwerkelijk gebruik van te maken. Een ander voorbeeld is ons project Integrale Veiligheid in en om het huis, waarbij we KBO-vrijwilligers opleiden om op huisbezoek te gaan voor adviezen op het gebied van valpreventie, inbraak, brand en babbeltrucs. Zij signaleren losliggende snoertjes en adviseren over deurklemmen, maar maken ouderen vooral bewust van wat zijzelf kunnen doen in hun gedrag, zoals doorvragen als onbekenden zich aan de deur melden. Dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid, wat natuurlijk ook erg belangrijk is.

Wat betekent Active Ageing voor u persoonlijk?
Als ik kijk naar onze 200.000 leden, dan word ik daar heel enthousiast van. Als je in ons blad Nestor kijkt hoe actief ouderen zijn: bergen beklimmen, reizen maken. Anderen die zich juist weer heel hard inzetten voor andere ouderen, zoals de vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen die in verbondenheid met elkaar zich er voor inzetten om zelf en anderen op een gezonde manier ouder te laten worden. Dat is denk ik een heel mooie manier om eenzaamheid en kwetsbaarheid, wat natuurlijk op de loer ligt als je ouder wordt, te voorkomen. Voor mijzelf is het ook een aantrekkelijk perspectief als ik binnen zo’n seniorenvereniging oud kan worden.

Wat spreekt u aan in het project seniorvriendelijke gemeenten?
Dat is de brede blik op alles wat erbij komt kijken en het sterke netwerk van alle partijen die erin samenwerken. Dat is de kracht. Dat maakt dat we echt nauw met gemeenten kunnen samenwerken. Zij kunnen een centrale rol spelen in waar wij naar streven: ouderen op een zorgvuldige manier in hun omgeving oud laten worden. Dat vereist goede voorzieningen, een veilige woonomgeving, zorgen dat de mobiliteit goed geregeld is. Op al die fronten moeten we met elkaar nadenken en de handen ineenslaan.
De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers vanuit de gemeenten is ook van essentieel belang. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte, maar juist om het sociale netwerk goed te ondersteunen.

Hoe ziet u Active Ageing in zijn ideaalste vorm voor zich?
Ik denk dat de verbondenheid onderling erg belangrijk is. Dat je met name goed kijkt dat kwetsbare ouderen niet tussen wal en schip belanden. Daar heb je een netwerk voor nodig. Met zowel sociale oplossingen – je houdt elkaar in de gaten en je steunt elkaar – als technische en hele praktische aanpassingen. Dat zit allemaal in Active Ageing.
Ik denk dat het bundelen van krachten erg belangrijk is, want gemeenten hebben natuurlijk de komende jaren op dit punt een heel belangrijke rol. Dan gaat het om woningen en woonomgeving, dat zijn allemaal basisvoorwaarden om senioren op een goede manier oud te laten worden in hun eigen omgeving.

En hoe ziet u de toekomst van het project Seniorvriendelijke Gemeenten?
Ik denk dat het een hele mooie toekomst voor zich heeft, waar wij ons met de Unie KBO en onze achterban graag voor inzetten. Het perspectief van de ouderen, dat willen wij als kennispartner van het project Seniorvriendelijke Gemeenten graag inbrengen. De komende jaren gaan natuurlijk heel belangrijk worden. De hele Wmo-kanteling in 2015; dan moet het wel gaan gebeuren. Dan kunnen gemeenten laten zien dat ze echt hun schouders er onder zetten en een seniorvriendelijke gemeente worden. Als kennispartner van het project zullen wij de ontwikkelingen volgen, van advies dienen en met initiatieven komen om de gemeenten op het seniorvriendelijke pad te krijgen én te houden.

website: Netcreators