Even voorstellen: Marijke Hopman-Rock

Marijke Hopman-Rock

 

Marijke Hopman-Rock (1951) is Emeritus bijzonder hoogleraar “lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen” bij TNO in Leiden en het VU medisch centrum (Sociale geneeskunde van EMGO instituut) in Amsterdam. Hopman-Rock zet zich in voor het goede nieuws dat bewegen gezond en leuk is, ook voor senioren!

Wat voor soort projecten krijgen uw aandacht?
In mijn werk bij TNO en bij VUmc heb ik vooral aandacht besteed aan de preventieve effecten van bewegen voor de gezondheid. In mijn vroegere functie als hoofd van de afdeling “Bewegen en Gezondheid” bij TNO waren dat in principe alle doelgroepen, dus ook kinderen, werkenden en sporters. Vanwege mijn achtergrond als bioloog, psycholoog en epidemioloog was ik in staat om leiding te geven aan mensen met vele disciplines. Internationaal heb ik me vooral gericht op bewegen en ouderen en heb daarvoor in diverse Amerikaanse en Europese organisaties in het bestuur gezeten. Wist u dat sporten maar ongeveer 7% uitmaakt van het totale bewegen?

Wat zijn maatschappelijke vraagstukken waar u zich voor in zet?
Op het gebied van ouderen is het vooral de bewegingsarmoede op latere leeftijd waar ik me voor inzet. Verontrust ben ik met name over het algemene idee dat ouderen beter kunnen blijven zitten (“nee, nee, blijft u maar zitten hoor!“) waarschijnlijk vanuit de onbewuste gedachte dat ze anders maar zouden vallen en omdat het beleefd wordt gevonden. Juist goed bewegen op een veilige manier voorkomt dat het valrisico hoger wordt bij het ouder worden. Ook is bewezen dat men met een goede lichamelijke conditie beter vervelende levensgebeurtenissen kan opvangen (zoals bijvoorbeeld een operatie) en tevens veel langer zelfredzaam blijft. Wandelen in de buitenlucht kan al heel veel schelen.

Waarom zet u zich in als ambassadeur van Seniorvriendelijke Gemeenten?
Gemeenten staan heel dicht bij de burgers en kunnen veel doen aan het inrichten van een beweegvriendelijke en veilige omgeving (voor zowel jeugd als voor ouderen) en voorlichting geven over de gezondheidsvoordelen van bewegen. Met name de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning biedt goede kansen om met alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg, -en ook met sportverenigingen- samen met burgers tot een gezondere maatschappij te komen. Dat is in mijn ogen Active Ageing in optima forma. Voor mijzelf is het nu ik met prepensioen ben natuurlijk ook belangrijk om in alle opzichten zo fit mogelijk te blijven.

Wat verwacht u voor Seniorvriendelijke Gemeenten te betekenen?
Als ambassadeur wil ik me graag inzetten voor het uitdragen van het goede nieuws dat bewegen gezond en leuk is. Belangrijk is dat iedereen iets doet wat hij of zij LEUK vindt en wat niet te moeilijk wordt gevonden. De omgeving kan daarbij stimuleren en uitdagen.

Wat is volgens u het grootste voordeel van Seniorvriendelijke Gemeenten?
Seniorvriendelijke gemeenten maken beleid samen met de participerende burgers.

Waar denkt u dat Seniorvriendelijke Gemeenten over een jaar staat?
Hopelijk zijn over een jaar niet alleen projecten op touw gezet, maar is er vooral sprake van structureel verankerd beleid wat toekomstbestendig is. Dat kan alleen als alle neuzen dezelfde kant op staan, daar zal dus veel tijd en energie aan moeten worden besteed.

website: Netcreators