Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Naam contactpersoon: Irene van Dijck
Website: www.rrr.nl
Telefoonnummer: 010-2781278
Mailadres: ivandijck@rrr.nl

Irene van Dijck

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Profiel

Hoe levert RRR een bijdrage aan kwaliteit van leven bij ouderen?
In het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) worden oudere patiënten gerevalideerd met een complexe zorgvraag. De focus ligt daarbij niet zo zeer op de onderliggende diagnoses maar op die beperkingen die het naar huis gaan in de weg staan. Ondanks de gemiddelde leeftijd van 80 jaar en comorbiditeit wordt 80% naar huis ontslagen. Het revalideren van ouder wordende mensen is een specialisatie die er toe kan bijdragen dat de kwaliteit van het leven van patiënten duurzaam toeneemt en de kosten van de zorg afnemen.

Op dit moment is het RRR nog de enige zorginstelling in Nederland waar op grote schaal en onder één dak zowel Medisch Specialistische Revalidatie als Geriatrische Revalidatie (klinisch en poliklinisch) in combinatie met Intensieve verpleeghuiszorg wordt aangeboden.

Waarom doet RRR mee aan Active Ageing?
Kort samengevat komen veel voorspellingen er op neer dat er meer ouderen komen die geld en arbeidskrachten wegzuigen uit de economie voor de zorg die zij nodig hebben. Het RRR wil dat beeld nuanceren. Ouderen zijn geen parasieten. Ouderen kunnen juist een bijdrage leveren aan de maatschappij, als we ze stimuleren en zo lang mogelijk gezond houden. Langer werken of actief blijven als vrijwilliger draagt bij aan een betere gezondheid.

Het markeringspunt van 65 jaar is aan een herijking toe. De oudste generatie verdient het niet om bestempeld te worden als de oorzaak van de problemen, maar als inspiratiebron voor een nieuwe toekomst. Wij moeten hen daartoe uitdagen en in de gelegenheid stellen.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing?
Door ons op een actieve manier in te zetten voor onze doelgroep. Deze een goede adequate en intensieve behandeling aan te bieden, zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij.

Wat verwacht u dat Active Ageing aan uw organisatie toe kan voegen?
Door krachten te bundelen kun je meer bereiken.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Seniorvriendelijke Gemeenten?
Door steeds meer en op grotere schaal aandacht te besteden aan dit onderwerp, wordt de betrokkenheid groter. Daardoor kunnen mooie en goede initiatieven ontstaan.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators