Sweco

Naam contactpersoon: Peter Bergmans
Website: www.sweco.nl
Telefoonnummer: 026-3722660 / 06-22377941
Mailadres: Peter.bergmans@sweco.nl
LinkedIn: Peter Bergmans

Peter Bergmans

Sweco

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Sweco is een toonaangevend Europees advies- en ingenieursbureau met uitgebreide expertise op het gebied van planvorming en inrichting van de buitenruimte en gebouwen. Wij verknopen kennis van verschillende disciplines tot één samenhangend plan. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, natuur en water, wonen en vrije tijd, zorg en duurzaamheid. Wij werken voor diverse partijen waaronder gemeenten, wooncorporaties en zorginstellingen. Wij leveren waar mogelijk een bijdrage in kennisdeling en –ontwikkeling. Op het thema ouderen is een goed voorbeeld hiervan onze deelname aan het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) in Noord-Nederland.

Duurzaam ontwerp is de grondslag van ons werk. De gebruiker staat centraal, de techniek is een middel. Uitgangspunt is de gebruiker: die van nu,  maar ook die van de toekomst. Op een integrale wijze kijken wij hieraan het beste vorm kunnen geven. Al dan niet met inzet van techniek. In een omgeving of gebouw moet je als gebruiker in staat zijn om praktisch, veilige, gezond en flexibel te functioneren. Waar mogelijk leggen wij de lat hoger en creëren wij een healing environment. Wij zien het als een uitdaging om samen met betrokkenen ontwerpen voor gebouwen en buitenruimte te bedenken en te realiseren die meer dan de opstelsom der delen zijn. Steeds vaker wordt in deze plannen expliciet rekening gehouden met de wensen van senioren. Zo creëren wij een omgeving waar ouderen (maar ook jongeren) genieten, bewegen, elkaar ontmoeten, inspireren, zorg ontvangen én geven!

In diverse projecten hebben wij dit al kunnen doorvoeren. Inspirerende voorbeelden zijn de Vitaliteitstuin die wij ontwerpen en realiseren voor ZuidoostZorg in Drachten, het beweegpark Berkhof bij het gelijknamige, nieuwe zorgcentrum in Winterswijk en het toekomstig wonen naar wens in Kollum.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Vergrijzing komt met nieuwe wensen in een wijzigende maatschappij. In de plannen die wij opstellen en realiseren, spelen wij hierop adequaat in. Dit betekent dat vanuit nieuwe invalshoeken en andere randvoorwaarden vraagstukken worden benaderd. Tegelijkertijd zien wij dat nieuwe partijen meer nadrukkelijk betrokken zijn of betrokken worden in planprocessen en dat financiering op een nieuwe manier tot stand komt. Om dit goed te kunnen doorgronden, is het belangrijk kennis te hebben van deze spelers. Door te participeren in het platform Active Ageing Nederland kunnen wij onze kennis inbrengen en hopen wij tegelijkertijd te kunnen leren van ervaringen van andere partijen.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Wij verwachten vanuit een nieuwe invalshoek dit thema te kunnen belichten. Sweco is sterk in duurzaam ontwerp en realisatie van gebouwen en buitenruimte. Dit doen wij onder andere voor maatschappelijk vastgoed in het algemeen en specifiek voor zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten. Op de thema’s zorg en senioren zien wij dat nieuwe spelers zich aandienen met het terugtrekken van de rijksoverheid. Een nieuw krachtenveld ontstaat met meer eigen verantwoordelijkheid voor het participeren in de maatschappij. Dit brengt ook wijzigingen in verantwoordelijkheden met zich mee, wie doet wat en hoe wordt dit betaald? Ook onze kennis op dit terrein willen wij inbrengen bij discussies en planuitwerkingen.

Daarnaast staan wij voor (financieel) haalbare en maakbare plannen die mogen rekenen op draagvlak bij de gebruiker.  Wij kunnen daarbij het gehele proces doorlopen van eerste ideefase tot en met realisatie. Wij zorgen er voor dat het niet bij mooie woorden blijft maar dat deze in daden worden omgezet.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Met participatie in Active Ageing Nederland sluiten wij aan bij een actief netwerk van overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Active Ageing Nederland biedt ons een breed netwerk van specialisten en belangenbehartigers. Wij hopen zo onze eigen kennis op dit terrein te verrijken. Ook verwachten wij beter in beeld te brengen welke expertise wij meebrengen en hoe wij andere partijen van dienst kunnen met het bedenken en realiseren van seniorvriendelijke oplossingen.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Wij gaan er vanuit dat nog meer gemeenten zich bij dit initiatief aansluiten. Seniorenbeleid gaat immers in iedere gemeente een belangrijke rol spelen. Dit geldt ook voor de minder verstedelijkte gemeenten. Zij lijken nu nog in mindere mate aangehaakt. Concreet willen wij samen met andere partijen gaan werken aan de verdere ontwikkeling van de Monitor Seniorvriendelijke Gemeente. Deze monitor geeft aan hoe in een gemeente beleid en processen enerzijds en voorzieningen en dienstverlening anderzijds zijn ingericht op seniorvriendelijkheid. Dit belichten we vanuit meerdere thema’s, zoals openbare ruimte en gebouwen, mobiliteit, huisvesting, participatie, activiteiten en bewegen en zorg en gezondheid.

Wij hopen dat gemeenten de Monitor Seniorvriendelijke Gemeente als opstap gebruiken om de beleidscyclus Plan-Do-Check-Act op te starten. Door na de monitor gericht workshops te organiseren kunnen maatregelen en plannen worden opgesteld en uitgevoerd. Op die wijze kunnen gemeenten samen met de andere stakeholders gestructureerd en onderbouwd van hun gemeente een Seniorvriendelijke gemeente maken.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators