Actorion Communicatie

Naam contactpersoon: Peter Smit
Website: www.actorion.nl
Telefoonnummer: 026 – 44 38 287
Mailadres: petersmit@actorion.nl
LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/peter-smit/a/784/169
Twitter: @ActiveAgeingNl

Peter Smit

Actorion Communicatie

Profiel

Hoe levert Actorion Communicatie een bijdrage aan kwaliteit van leven bij ouderen?
Actorion Communicatie zet zich met het concept Active Ageing in voor het creëren van een seniorvriendelijke omgeving. Met het project Seniorvriendelijke Gemeenten willen wij een positieve bijdrage leveren aan active ageing in Nederland. Hiermee willen wij een impuls geven aan de kwaliteit van het leven van ouderen.
Wij hebben hiervoor de volgende doelstellingen:

 

  • het verbeteren van de kwaliteit van leven van senioren (50-plussers);
  • het verbeteren van het seniorenbeleid in gemeenten;
  • het bundelen van krachten van professionals die op het gebied van active ageing actief zijn.

 

Waarom doet Actorion Communicatie mee aan Seniorvriendelijke Gemeenten?
In Nederland zijn al veel partijen met active ageing bezig, maar er is weinig samenhang. Met het project Seniorvriendelijke Gemeenten willen we hierin verandering brengen. Er zou meer samenwerking moeten ontstaan om de verschillende projecten daadwerkelijk uit te voeren binnen gemeenten. Dit gaan we onder andere doen door alle partijen de mogelijkheid te bieden op een transparante manier samen te werken en best practices te delen. Het aantal ouderen in ons land maakt een explosieve groei door.

Met het project komen we tegemoet aan de sterk toenemende belangstelling voor active ageing. Die behoefte zie je bij gemeenten, maar ook in de zorgsector, bij bedrijven, in de sportwereld, bij kennisinstellingen en bij andere organisaties. Het is onze ambitie om binnen het project te komen tot strategische allianties tussen partijen die echts iets met active ageing willen doen. Via het project willen we ervoor zorgen dat ouderen mondiger, gezonder en gelukkiger oud worden.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Seniorvriendelijke Gemeenten?
Voor het project Seniorvriendelijke Gemeenten breekt een nieuwe fase aan. Veel partijen hebben elkaar in de afgelopen periode binnen het project weten te vinden. Nog even en dan krijgt het project een extra dimensie in de vorm van twee digitale platforms: een website voor professionals en een website voor senioren.

We hebben de afgelopen tijd veel nieuwe leden en partners mogen begroeten. Hierdoor heeft het project een stevige fundering gekregen. Een belangrijke volgende stap is de bouw van de twee websites. Hierdoor ontstaat een netwerk dat zeven dagen per week werkt.

Wat verwacht u dat Seniorvriendelijke Gemeenten aan uw organisatie toe kan voegen?
Door de krachten te bundelen kunnen nieuwe initiatieven, samenwerkingsvormen en projecten en producten ontstaan. Samen zorgen we ervoor dat oudere inwoners van Seniorvriendelijke Gemeenten daadwerkelijk langer, gezonder en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Seniorvriendelijke Gemeenten?
Het platform voor professionals wordt een ontmoetingsplek voor mensen die dagelijks met senioren werken. Deze website belicht trends en ontwikkelingen en plaatst nieuwe projecten, plannen en ideeën letterlijk in een etalage. Professionals kunnen op deze site informatie halen en brengen. Bovendien wordt de site voorzien van een test die gemeenten duidelijk maakt of zij met hun seniorenbeleid op de goede weg zijn. De test bestaat uit vragen die betrekking hebben op de thema’s die binnen het project zijn vastgesteld. Door vragen over deze thema’s te beantwoorden, bereiken gemeenten een score die aangeeft hoe seniorvriendelijk ze zijn. Het platform voor senioren wordt een site met informatie voor senioren, maar ook met interessante producten en diensten die senioren op de site kunnen kopen. Ook worden links gelegd met andere websites die zich op senioren richten. We gaan op de site voor senioren serieuze onderwerpen belichten, maar het gaat ook om zaken die het leven aangenamer kunnen maken. Tevens wordt deze site zo ingericht dat ook senioren zelf hun stem kwijt kunnen.

Er zal een continue en kwalitatief goede uitwisseling van informatie en kennis zijn tussen partijen die het leven van ouderen willen verbeteren. Initiatieven zullen gezamenlijk worden opgepakt waardoor het draagvlak aanzienlijk groeit.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators