Avans Hogeschool

Naam contactpersoon: Lowie van Doninck
Website: www.avans.nl
Telefoonnummer: 076-5250733
Mailadres: lmk.vandoninck@avans.nl
LinkedIn: Lowie van Doninck

Lowie van Doninck

Avans Hogeschool

Profiel

Hoe levert Avans Hogeschool een bijdrage aan kwaliteit van leven bij ouderen?
Als kennisinstelling hebben we binnen de academie voor gezondheidszorg een lectoraat (researchgroep) Active Ageing opgericht. Hierbij staat de vraag centraal hoe we ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk prettiger en gezonder thuis te laten wonen met een hoge kwaliteit van leven in al hun leefgebieden. De focus ligt op leefstijl, ‘positive empowerement’ en de vraag welke technologische ontwikkelingen hierbij nuttig en bruikbaar kunnen zijn.

Waarom doet Avans Hogeschool mee aan Active Ageing Nederland?
Een gemeente kan erg bepalend zijn in haar beleid om de doelstellingen van Active Ageing te realiseren. Zij kunnen op dit vlak erg sturend en informerend zijn en een bepalende factor zijn in het succes van de vergrijzing. Immers elk beleidsgebied heeft wel raakvlakken met senioren en een integraal seniorenbeleid is van belang.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Bijdragen aan inhoudelijke discussies, kennisdeling en kenniscirculatie.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Er bestaan vast en zeker heel wat ‘good and best practices’ in de gemeenten. Hier een overzicht van krijgen, zou heel leerzaam zijn en zou ook mogelijkheden creëren voor eventueel onderzoek.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Dat we de kaders duidelijk hebben weggezet en een aanvang hebben gemaakt met het ontwikkelen van een beleidsprotocol met criteria voor een effectief en efficiënt plan van aanpak voor een seniorvriendelijke gemeente.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators