Sportief Plan

Naam contactpersoon: Stefan Barrett
Website: www.sportiefplan.nl
Telefoonnummer: 06-49771914
Mailadres: info@sportiefplan.nl
LinkedIn: Stefan Barrett
Twitter: @Sportief_Plan

Stefan Barrett

Sportief Plan

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Wij bieden voor thuiswonende ouderen en bewoners van zorginstellingen (ouderenzorg) een passend beweegaanbod.  Daarmee is Sportief Plan is de enige organisatie waarin het passende beweegaanbod afgestemd is op de ouderenzorg.

De beweegactiviteiten bieden wij vraaggericht aan, waardoor de activiteiten op elk individu of groep worden afgestemd. Dit doen we voor verschillende zorg & welzijnslocaties in de provincie Zuid Holland.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Niet willen volgen, maar willen leiden.
Meer onderling contact met organisatie met hetzelfde doel.
Meer naamsbekendheid.
Samenwerkingen creëren.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Kennis en ervaring in de uitvoering en organisatie van beweegactiviteiten voor ouderen.
Goede contacten met vele zorginstellingen.
Workshops en/of demonstratie over beweegstimulering van ouderen in zorginstellingen.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Snel informatie krijgen en verspreiden.
Meer onderling contact met organisatie met hetzelfde doel.
Meer naamsbekendheid.
Samenwerkingen creëren.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Een sterk platform zijn, waarbij je als organisatie in de zorg&welzijn + sportsector bij wilt horen. Een aanzet tot beleid creëren richting de gemeentes, politiek, IGZ en zorg&welzijn-instellingen.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators