Sportservice Noord-Brabant

Naam contactpersoon: Hanneke Hilferink
Website: www.brabantsport.nl
Telefoonnummer: 013-5349027
Mailadres: h.hilferink@brabantsport.nl

Hanneke Hilferink

Sportservice Noord-Brabant

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Het is van belang dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Al was het maar om al hun talenten, kennis en ervaring te kunnen blijven benutten. Door mensen tot een actieve leefstijl te bewegen, dóén ze langer mee. Ze gaan bovendien pas later en minder een beroep doen op zorg. Sterker, er ontstaat juist een toename van vrijwilligerswerk en mantelzorg, van mensen die elkaar helpen.

Veel gemeenten zetten een sport- en beweegaanbod op, of vernieuwen dat, om die actieve leefstijl te stimuleren. Daarbij maken ze veelvuldig gebruik van de diensten van Sportservice Noord-Brabant. Wij ondersteunen in het coördineren van een beter sport- en beweegklimaat die betrekking heeft op de doelgroep. Om zo een actievere levensstijl aan te nemen en te genieten van de positieve gevolgen die dit met zich mee brengt.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Samen sta je sterk. Sportservice Noord-Brabant ondersteunt een beter sport- en beweegklimaat. Dit klimaat optimaliseert als bijvoorbeeld de wijkinrichting ook vriendelijk en toegankelijk is voor de doelgroep. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig met meerdere partijen.

Als deelnemer aan Active Ageing Nederland sluiten wij ons aan in een netwerk van partijen die bovenstaande mede onderschrijven.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Sportservice Noord-Brabant verwacht met haar deskundigheid en ervaring andere partijen te inspireren, waardoor er een gezamenlijke aanpak kan ontstaan welke ten goede komt aan een langer en gezonder leven voor ouderen.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
De schakel om doelgerichte projecten te verbreden en te optimaliseren.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Wellicht nog beter op de kaart waardoor er in de praktijk ook acties ondernomen worden met betrekking tot samenwerking van partijen die zich richten op gezondheidsbevordering van de senioren.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators