Stichting Hanzeheerd

Naam contactpersoon: Bouwina Schuttel
Website: www.hanzeheerd.nl
Telefoonnummer: 0384445851
Mailadres: bschuttel@hanzeheerd.nl
LinkedIn: Hanzeheerd
Facebook: Hanzeheerd

Bouwina Schuttel

Stichting Hanzeheerd

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Hanzeheerd is een organisatie die gastvrije zorg biedt aan haar cliënten vanuit een protestants-christelijke overtuiging, waarin centraal staat dat iedere mens een uniek, kostbaar schepsel is van God, met behoefte aan liefde en belangstelling. Vanuit deze overtuiging bieden wij menslievende zorg die uitblinkt door gastvrijheid. Voor ons betekent dit:

…………Iedereen is welkom

Wij willen op hartelijke en respectvolle wijze zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan onze cliënten, vanaf het moment dat cliënten in contact komen met Hanzeheerd tot aan het moment dat de zorg en dienstverlening beëindigd wordt. Ook het sociale netwerk van onze cliënten is welkom.

………….Ieder mens is uniek

Wij gaan uit van de eigenheid van iedere cliënt: in ieder contact met de cliënt proberen we de wensen en behoeften te zien en te horen en ons te verplaatsen in diens persoonlijke beleving. We streven er naar dat iedere cliënt zijn leven kan voortzetten op de wijze waarop hij/zij dat wil.

………….Aandacht voor de gehele mens

We hebben aandacht voor het lichamelijke, psychische en sociale welbevinden van iedere individuele cliënt. Dit betekent ook dat we het sociale netwerk van de cliënt zoveel mogelijk proberen te betrekken. Wij streven er naar dat cliënten zich veilig en thuis voelen.

Ons primaire doel is om, samen met de directe naasten en het sociale netwerk, ouderen te ondersteunen zodat ze in hun laatste levensfase een waardevol leven kunnen blijven leiden. Zorg en welzijn gaan voor ons altijd hand in hand met als doel om de kwaliteit van leven op een zo goed mogelijk niveau te houden.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Omdat het deelnemen aan een kennisnetwerk ons helpt de kwaliteit van leven op een hoger peil te brengen.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Ik hoop ervaringen met partners uit te kunnen wisselen en mogelijk nieuwe ideeën aan te kunnen dragen. Ook zouden ideeën op bruikbaarheid bij ons uitgetest kunnen worden.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Expertise op het gebied van ontwikkelingen in de ouderenzorg. Faciliteren van kennisuitwisseling.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Dat vind ik erg lastig. Kan ik echt niet beantwoorden.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators