Unie KBO

Naam contactpersoon: Ellen Willemsen
Website: www.kbo.nl
Telefoonnummer: 073-6123475
Mailadres: info@uniekbo.nl

Ellen Willemsen

Unie KBO

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Unie KBO is met 200.000 leden de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Unie KBO heeft een decentrale structuur met 11 provinciale bonden en 500 lokale KBO-afdelingen. Door het ledenmagazine Nestor en enorme vrijwilligersbestand met huisbezoekers integrale veiligheid, vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen komt ze achter de voordeur bij ouderen.

Unie KBO is lid van de Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). CSO vertegenwoordigt 600.000 ouderen. Kwaliteit van leven van ouderen staat centraal in de landelijke belangenbehartiging. De landelijke belangenbehartiging richt zich op verantwoorde zorg, inkomen, veiligheid en ouderenhuisvesting.

Tot slot voert de Unie KBO het project Gezond Ouder Worden en Blijven. Het belangrijkste adagium is ‘voor en door ouderen’. Opgeleide ouderen gaan op toernee door heel Nederland om samen met eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners groepen ouderen voor te lichten over vermijdbare oogaandoeningen, verantwoord medicijngebruik (waaronder slaapmedicatie), verantwoord alcoholgebruik en het belang van meer bewegen op latere leeftijd.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Het zou uitermate vreemd zijn als we niet zouden deelnemen. Active Ageing Nederland en het project seniorvriendelijke gemeenten kunnen een belangrijke stimulans zijn om gemeenten leeftijdsvriendelijk te maken.

Unie KBO wil graag een leeftijdsvriendelijke gemeente, niet alleen voor senioren, maar voor alle leeftijdsgroepen. Op dit moment is lokale belangenbehartiging een speerpunt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een speerpunt. Hiertoe heeft de Unie KBO een speerpuntenkaart opgesteld aan de hand waarvan de KBO-afdelingen in gesprek treden met de lokale politici.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Het ouderenperspectief. Er wordt ontzettend vaak over ouderen gesproken in plaats van met ouderen.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Stimulans lokale kracht en bewustwording nut lokale belangenbehartiging

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators