Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Naam contactpersoon: Trudy de Witte
Website: www.oefentherapeut.nl
Telefoonnummer: 030 – 262 56 27
Mailadres: info@vvocm.nl
Facebook: VvOCM
Twitter: @oefentherapeut

Trudy de Witte

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Ouder worden gaat vaak gepaard met het verminderen van souplesse, uithoudingsvermogen, evenwicht en soms zelfredzaamheid. Iemand die ouder wordt, is geneigd minder te bewegen omdat de totale energie wat minder wordt of omdat bewegen minder makkelijk gaat dan voorheen. Het is van groot belang dat iemand blijft bewegen. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck helpt daarbij! Want ook al is bewegen erg belangrijk, het is nog belangrijker dat iemand zich houdt aan de eigen grenzen. De oefeningen en bewegingsadviezen die de oefentherapeut geeft, worden geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. Door de adviezen van de oefentherapeut toe te passen, leert iemand om voldoende en gezond te bewegen, thuis en tijdens hobby’s. Zo blijft iemand actief en vitaal! Kortom: behoud van zelfstandigheid en regie over het eigen leven.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Het belang van gezond bewegen wordt te weinig onderkend. De beroepsvereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck streeft naar meer bekendheid van voldoende en vooral bewust bewegen. Door aan te sluiten bij het netwerk, stimuleert de VvOCM bekendheid rond het thema bewegen, met als motto van ‘zorg voor bewegen’.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Zie boven: Meer bekendheid als het gaat om het belang van bewegen bij vitaal ouder worden.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Contact en onderling versterken van organisaties die zich ook bezighouden met vitaal ouder worden.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Een sterk netwerk dat elkaar goed informeert over de verschillende ontwikkelingen als het gaat om vitaal ouder worden.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators