Gemeente Eindhoven

Naam contactpersoon: Harry Renders
Website: www.eindhoven.nl
Telefoonnummer: 040 2381680
Mailadres: h.renders@eindhoven.nl

Harry Renders

Gemeente Eindhoven

Profiel

Hoe levert Gemeente Eindhoven een bijdrage aan kwaliteit van leven bij ouderen?
De gemeente Eindhoven zet in op zelfredzaamheid, participatie en leefbare buurten.

Vooral de inwoners die wat extra ondersteuning nodig hebben, hebben daarbij de aandacht. Er wordt gewerkt vanuit het idee dat inwoners aangesproken worden op hun eigen kracht. Wanneer daar ondersteuning bij nodig is wordt vooral ook gekeken naar de naaste omgeving en vrijwilligers alvorens professionele ondersteuning ingezet wordt.

Tevens is Eindhoven de stad waar technische ontwikkelingen en design ingezet worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Activiteiten die hierbinnen passen en de kwaliteit van leven van ouderen versterken kunnen dus op onze steun rekenen.

Daarnaast zet de gemeente in op een aantal onderdelen zoals de versterking van de informele zorg, en worden er activiteiten op het terrein van sport en bewegen gepromoot en actief ondersteund die de senioren helpen om zelfredzaam te blijven.

Waarom doet Gemeente Eindhoven mee aan Active Ageing Nederland?
Met een groeiend aantal senioren willen we graag aanhaken bij initiatieven en ontwikkelingen die in het land op het gebied van senioren worden uitgewerkt.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
De initiatieven en activiteiten die in Eindhoven uitgevoerd worden, kunnen als voorbeeld dienen voor anderen.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Naast dat we graag aanhaken bij initiatieven en ontwikkelingen in het land, verwachten we dit met project ons netwerk kunnen vergroten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie gaan vergaren.

Met name zien we toegevoegde waarde in het feit dat naast andere overheden ook kennisinstellingen en het bedrijfsleven in dit project participeren.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Meer gedeelde kennis over mogelijkheden om in de gemeente aandacht te besteden aan elementen die het voor senioren mogelijk maken om vitaal te blijven, te kunnen participeren en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators