Provincie Noord-Brabant

Naam contactpersoon: Michel Reinders
Website: www.brabant.nl/sport en www.brabant.nl/zorgeconomie
Telefoonnummer: 06-27745044
Mailadres: mreinders@brabant.nl
LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/michel-reinders/5/207/230

Michel Reinders

Provincie Noord-Brabant

Profiel

Hoe levert Provincie Noord-Brabant een bijdrage aan kwaliteit van leven bij ouderen?
De provincie Noord-Brabant investeert in sport en in de zorgeconomie. Vanuit beide invalshoeken is ‘active & healthy ageing’ van groot belang. Sport zien we als belangrijk middel om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant te versterken. Daarbij gaat het niet alleen om de vele topprestaties die Brabantse sporters jaarlijks leveren. We bevorderen ook de sportparticipatie, onder meer bij ouderen. “Plezier en prestaties, dan denk je aan Brabant.”

Zorgeconomie gaat over het inzetten van technologie voor de maatschappelijke opgave van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan ICT-toepassingen voor ouderen. Brabant ziet deze opgaven als kans voor nieuwe technologische en maatschappelijke innovaties. “Brabant, region of smart health.”

Waarom doet Provincie Noord-Brabant mee aan Active Ageing Nederland?
De provincie Noord-Brabant wil graag in partnerschap met o.a. gemeenten de uitdagingen aangaan voor een seniorvriendelijker omgeving. De verbinding met zorgpartijen, bedrijfsleven, onderwijs en de sport is daarvoor cruciaal.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
De nadruk op ‘ageing’ als economische kans. Technologie kan bijdragen aan de oplossing, sport & bewegen kan een mooie testomgeving zijn.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Kennis van projecten elders in het land, en meer inzicht in de behoeften van ouderen, en van andere belanghebbenden.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Opnieuw in Den Bosch!

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

 

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

 

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators