Ook Amsterdam Age Friendly City

Ook Amsterdam Age Friendly City

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft in haar laatste vergadering van 2015 ingestemd met de startnotitie Age Friendly City. Amsterdam is hiermee officieel lid geworden van het wereldwijde netwerk van Age Fiendly Cities van de World Health Organisation (WHO), waar ook Den Haag sinds kort lid van is. In de startnotitie wordt beschreven wat Amsterdam al doet voor ouderen en wat de komende twee jaar verder ontwikkeld wordt zodat ouderen een leven lang prettig in Amsterdam kunnen wonen.

Wethouder Ouderen, Eric van der Burg, werkt samen met haar (oudere) bewoners aan een stad waar bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. Door het lidmaatschap kan Amsterdam profiteren van de kennis van andere steden, die al langer meedoen. De Age-friendly City is voor en door ouderen.

Samen met ouderen wil Amsterdam bekijken hoe het ervoor staat in de stad als het om ouderen gaat. Hoe kunnen we de stad voor hen leeftijdsvriendelijker maken? Age-friendly City kijkt naar acht domeinen: buitenruimte en bebouwing, vervoer, huisvesting, sociale participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie en werk, communicatie en informatie en laatste naar maatschappelijke ondersteuning en zorg.

Alle leeftijden

Amsterdam wil een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden prettig kunnen leven. In de zomer is de aftrap geweest met de raadpleging van ouderen en de Wmo-adviesraad. Dat is opgevolgd door onderzoek te doen, ook met ouderen, in de openbare ruimte in de Indische Buurt Oost, de Bloemenbuurt en Buitenveldert Oost. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken of dit concept ook toegepast kan worden in andere delen van de stad. Het is de bedoeling dat er actiepunten komen die binnen de bestaande budgetten worden uitgevoerd, zodat de stad leeftijdsvriendelijker wordt voor ouderen.

Age-friendly City is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een in gezondheidszorg gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De officiële start was in 2006 met 33 steden uit 22 landen, die als eerste van start zijn gegaan met het model. Inmiddels zijn 258 Age-friendly City steden en gemeenschappen aangesloten, verspreid over 28 landen.

Bron: Ouderenjournaal / Foto: Max Pixel

website: Netcreators