Active Ageing Nederland

Active Ageing Nederland, een nationaal netwerk voor professionals en voor 50-plussers, is samen met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen bezig met de ontwikkeling van producten en diensten voor de explosief groeiende seniorenmarkt. Hierbij gaat het om senioren die nog zeer vitaal en ondernemend zijn. Daarnaast krijgt Nederland te maken met een sterk groeiende groep van ouderen die zorg nodig hebben.

Het duurt niet lang meer of meer dan de helft van de Nederlanders is 50-plusser. Een volwassen markt met sterke groeicijfers, bestaande uit kapitaalkrachtige babyboomers en vitale senioren met een ruim bestedingsbudget, grote informatiebehoefte en een positieve, open instelling om alles uit het leven te halen wat er in zit.

De rijksoverheid spreekt van een demografische transitie die grote invloed zal hebben op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op beleidsthema’s als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid & voeding, sport & beweging en vrije tijd.

Missie

Active Ageing Nederland wil het leven van senioren aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden. Om dit te bereiken bieden we een online en offline een kennis- een ontmoetingsplatform aan voor professionals die zich op senioren richten. Binnen het platform is samenwerking een sleutelbegrip. Het platform richt zich onder meer op het uitwisselen van kennis en ervaring, het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten en het bij elkaar brengen van partijen (on line en off line) die met active ageing bezig zijn. Het platform is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Samen zijn we in staat om ervoor te zorgen dat senioren de regie over hun leven in eigen hand houden.

Active Ageing Nederland heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk wordt medewerking verleend aan initiatieven die betrekking hebben op kwetsbare ouderen, die vanuit de samenleving onvoldoende aandacht en zorg krijgen. Hierbij legt Active Ageing Nederland een accent op het proces van het optimaliseren van de mogelijkheden voor ouderen op het gebied van onder meer gezondheid, sociale participatie en veiligheid. Centraal staat de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Dit geldt zowel voor individuen als voor bevolkingsgroepen. Active Ageing stelt mensen in staat om hun kansen op fysiek, sociaal en mentaal welzijn in hun hele leven te verzilveren en om te participeren in de samenleving, terwijl ze kunnen rekenen op adequate bescherming, veiligheid en zorg.

Visie

Het realiseren van activiteiten en producten die bijdragen aan het creëren van seniorvriendelijke gemeenten. Active Ageing Nederland wil samen met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties een aantoonbare bijdrage leveren aan active ageing in Nederland. Zij zetten zich in om gezond leven, bewegen en zelfstandig wonen voor 50-plussers aantrekkelijker te maken.

Het Active Ageing Platform richt zich onder meer op het uitwisselen van kennis en ervaring, het delen van best practices, het volgen van trends en ontwikkelingen, het steunen van nieuwe initiatieven en het bij elkaar brengen van partijen (on line en off line) die met active ageing bezig zijn.

Doelstellingen

De doelstellingen van Active Ageing Nederland zijn:

 • Een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen.
 • Gemeenten helpen bij het verbeteren van hun seniorenbeleid.
 • Het realiseren van nieuwe vormen van samenwerking of strategische allianties tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties.

Ambities

Active Ageing Nederland heeft de volgende ambities:

 • Het terugdringen van sociale uitsluiting van ouderen door het stimuleren van actieve deelname aan de samenleving.
 • Het realiseren dat senioren mondiger, gezonder en gelukkiger oud worden.
 • Het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen.
 • Gemeenten helpen bij het verbeteren van hun seniorenbeleid.
 • Het ontsluiten van gemeentelijke informatie voor senioren.
 • Het vergroten van de invloed van senioren in hun eigen gemeenten en in hun woonomgeving.
 • Het ondersteunen van sociale netwerken.
 • De opbouw van allianties tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties.
 • Stimuleren dat senioren meer sporten en bewegen.
 • Het informeren van senioren over (gezonde) voeding.
 • Meer en betere informatieverstrekking voor senioren.
 • Het vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers.
 • Nieuwe projecten en initiatieven stimuleren en begeleiden.
 • Trends en ontwikkelingen in beeld brengen.
 • Gebruik maken van subsidiemogelijkheden van de Rijksoverheid en de Europese Unie.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van alle evenementen en ontwikkelingen op het gebied van Active Aging!
* = verplicht veld
website: Netcreators