Test Seniorvriendelijke Gemeente

De test Seniorvriendelijke Gemeenten geeft op basis van 12 vragen een indicatie hoe seniorvriendelijk uw gemeente is. Per antwoord krijgt een gemeente een score. Na het beantwoorden van de vragen wordt een eindscore bereikt. Deze score bepaalt de ‘ranking’, de plek op de ranglijst van ‘Seniorvriendelijke Gemeenten’. Op basis van de test kunnen de gemeenten vragen om een nader onderzoek (monitor) en/of een adviestraject.

Een seniorvriendelijke gemeente bevordert het actief ouder worden op het vlak van gezondheid, de participatie, mobiliteit en veiligheid om zo de levenskwaliteit van senioren te verbeteren. De gemeente past zijn structuren en diensten aan om de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen te verbeteren en houdt rekening met de verschillende tussen verschillende groepen senioren. Ook worden andere (maatschappelijke) organisaties gestimuleerd hier actief mee bezig te zijn.

Test Seniorvriendelijke Gemeenten

Alle zorg- en verpleeghuizen of andere woonclusters voor senioren in de gemeente, hebben binnen 200 meter loopafstand een bus- of tramhalte.

In de gemeente is in iedere wijk of dorpskern een ruimte aanwezig die op een laagdrempelige manier gebruikt kan worden als ontmoetingsplek voor senioren.

In de gemeente kunnen alle senioren op een laagdrempelige wijze gebruik maken van gezonde maaltijdbezorging aan huis (of op een frequente wijze in bijvoorbeeld een buurthuis).

Alle openbare gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van een seniorvriendelijke inrichting ten aanzien van toegankelijkheid, wachtruimten, toiletten, deuren en bewegwijzering.

In alle wijken/dorpskernen zijn winkels voor dagelijkse boodschappen op loopafstand bereikbaar.

In de gemeente is een speciaal ouderenloket aanwezig waar op ouderen gerichte informatie van de gemeente en van andere instanties/organisaties is te verkrijgen.

De gemeente beschikt over een vastgesteld mobiliteitsbeleid waarin senioren als specifieke doelgroep worden onderscheiden, met hun eigen karakteristieken, kwetsbaarheden en benaderingswijze.

De gemeente biedt een seniorenpas of andersoortige regeling aan, waardoor maarschappelijke en sociale voorzieningen voor senioren financieel laagdrempelig zijn.

De gemeente heeft een integraal seniorenbeleid (gericht op samenwerking en afstemming tussen in de gemeente werkzame gezondheids- en welzijnsorganisaties en de eventuele mantelzorgers)

De gemeente stemt het kwaliteitsniveau van het beheer van de openbare ruimte mede af op de woonclusters van senioren (bijvoorbeeld in het Beheerplan Openbare Ruimte).

De gemeente onderzoekt regelmatig de beleving/tevredenheid van senioren over hun wijk/woonomgeving en woning en gebruikt dit in het beleid.

De gemeente maakt in het ouderenbeleid onderscheid in de doelgroepen zelfredzame, afhankelijke en kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld allochtonen, dementerenden, verslaafden).

Dank voor uw deelname aan de test Seniorvriendelijke Gemeente. Druk op Verzenden om de test Seniorvriendelijke Gemeenten af te ronden.

« Back Next »

website: Netcreators