Wageningen UR

Naam contactpersoon: Lisette de Groot
Website: www.wageningenur.nl/gezondouderworden
Telefoonnummer: 0317 – 482577
Mailadres: healthyageing@wur.nl
Twitter: @Voeding_Ouderen

Lisette de Groot

Hoogleraar Voeding van de Oudere Mens, Wageningen UR

Profiel

Kunt u kort wat vertellen over uw organisatie en hoe u met uw organisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van ouderen?
Het aantal senioren in de samenleving neemt toe en de overheid wil dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Als hoogleraar en professor ‘Voeding van de oudere mens’ werk ik aan studies die waardevolle inzichten opleveren over de betekenis van voeding in deze. Ons eerste onderzoek naar voeding en ouderen, startte ruim dertig jaar geleden. Toen al werd duidelijk dat voeding, net als levensstijl, ook bij ouderen wel degelijk verschil maakt. Deelnemers die gezond aten, niet rookten, lichamelijk actief waren en weinig alcohol dronken hadden 60% meer kans om na tien jaar nog in leven te zijn dan leeftijdgenoten die minder gezond leefden. Ze voelden zich ook fitter en wisten zich langer zelfstandig te redden.

Er komen steeds meer aanwijzingen dat bepaalde voedingsstoffen, in combinatie met gezonde voedingspatronen, daadwerkelijk helpen verouderingsprocessen tegen te gaan.

Wageningen UR zet zich in op de best mogelijke onderzoeken, met innovatieve meetmethoden en uitdagende hypotheses. Ook slaan we een brug tussen ons eigen voedingsonderzoek,  het klinisch onderzoek in academische ziekenhuizen en het verouderingsonderzoek dat in Nederland plaatsvindt. Ik ben ervan overtuigd dat als onderzoekers, bedrijven en overheid op dezelfde weg doorgaan, ouderen langer gezond kunnen leven.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan Active Ageing Nederland?
Active Ageing is een belangrijk platform voor professionals rondom ouderen. De ouderdom wordt vanaf alle kanten belicht en bekeken. Dat kan veel toegevoegde waarde leveren. En het is ook voor alle professionals belangrijk up to date te zijn van de ontwikkelingen en elkaar te inspireren met kennis en ervaringen. Het onderwerp voeding en ouderen sluit hier mooi op aan.

Wat verwacht u toe te kunnen voegen aan Active Ageing Nederland?
Onze expertise op het gebied van voeding en ouderen inbrengen. We doen veel onderzoek op dit gebied en we willen die kennis zoveel mogelijk delen.

Wat verwacht u dat Active Ageing Nederland aan uw organisatie toe kan voegen?
Het platform biedt ons de mogelijkheid om het belang van ons onderzoek voeding voor de oudere mens onder de aandacht te brengen. We willen graag dat er meer bekend wordt over de rol van voeding bij het ouder worden. Voeding kan een belangrijke bijdrage leveren bij het langer gezond en fit voelen.

Waar denkt u dat we over een jaar staan met Active Ageing Nederland?
Ik ga er van uit dat Active Ageing wellicht meer ambassadeurs bij elkaar heeft gebracht, en een nog actievere rol speelt bij het bij elkaar brengen van professionals. Heel belangrijk dat we onze kennis over de verschillende gebieden met elkaar delen, want het aantal ouderen neemt verder toe.

Aanbieding

 

Word partner

En profiteer van de vele voordelen

 

Een extra energie

“Wij zijn partner van Active Ageing Nederland omdat deze beweging voor ons een bevestiging is voor hetgeen waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een extra slinger, een extra stuk energie om er verder mee te gaan. Wij willen dat ‘s-Hertogenbosch een stad wordt waar het gewoon leuk wonen, werken en recreëren is en dat geldt niet alleen voor jongen mensen, maar zeker ook voor senioren. Die positie willen we behouden en verder uitbouwen.”

Corniel Groenen

Afdelingshoofd Sport & Recreatie, Gemeente 's-Hertogenbosch

website: Netcreators